Betty Tureauds Postcard from Second Life 06-10-2008.
Check this out!


http://slurl.com/secondlife/Danish%20Visions/79/96/27

 I dag var der nogle Nazister, som spammede vores sandkasse, de havde smidt hagekors om fotos af Hitler ud
over det hele og med indbygget infam lyd. Vi har inberettet det til Linden, som nu tager sig af sagen.


Clicking above will teleport you to this location in Second Life.


nazi

Danish Visions public sand box / sandbox, sandkasse - Danmark
Public sandbox, No weapons, no sexual material, no builds above 30 m.
Sandkasse, Ingen vaaben, intet sexsuelt materiale, ingen bygninger el.a. over 30 m
Danmark, Denmark- part of Region Denmark

second life logo